Ben jij 18 jaar of ouder dan kun je bij ons wonen in

Drunen, Vlijmen, Heusden, oud Heusden, Waalwijk,

Geffen, Oss en Uden.

(Let op, een nieuw wooninitiatief in Vlijmen en Uden)

We zijn met nieuwe begeleidingsappartementen bezig waar jij zelfstandig kunt wonen. Meld je op tijd aan dit kan via de WMO gemeente als je een WMO indicatie nodig hebt. Of met een WLZ PGB indicatie.

Je kunt bij Leunzorg op 4 verschillende manieren wonen. In groepsverband 5-7 bewoners, met 3 of met 2 personen. Uiteraard ook alleen. Je krijgt in alle woonvormen individuele begeleiding.

Het wonen bij ons kan jou helpen als je een tussenstap wilt maken. Bijvoorbeeld vanuit een instelling of organisatie en jouw volgende stap is begeleid zelfstandig wonen. 

Wij bieden ambulante begeleiding aan ook in wonen voor Autisme, psychiatrie, licht verstandelijke beperking of er is sprake van een afstand tot de maatschappij. Wij bieden tevens ondersteuning voor de volwassen psychiatrie ook als je al op jezelf woont.