Onze visie uitgelegd in een gastlezing over Leun

en Participatiezorg in begeleid wonen. 

De cliënt terug in eigen kracht, 

zelfstandigheid en maatschappij. 

In een uitnodiging komen wij daar

over vertellen.

Leunzorg en Participatiezorg geregistreerd beschermd intellectueel eigendom BBIE 2017