Alles om ons heen verandert. Ook onze organisatie. Wij zijn geen grote maar een sterke en lerende organisatie. Dat heeft het verleden in de afgelopen 10 jaar laten zien. Onze club is ongeveer 65 mensen. En die vormen we samen met jou.
 
Wij houden niet van gedoe. En vooral geen regel op regel. We geven kwaliteit en veilige zorg en dat kan in alle eenvoud.
 
We doen wat we zeggen. En soms denken we''out of the Box'' dat verwachten we ook van onze begeleiders, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen. Dat is nodig om moeilijke dingen te begrijpen, binnen Leunzorg leggen we alles goed uit.
We zijn transparant en durven ons kwetsbaar op te stellen. 
 
 
 
Wij vinden het belangrijk dat jij bent wie dat je bent. Dat zijn wij ook. Je zult merken dat we open, eerlijk en deskundig zijn. Ieder op zijn eigen manier. De kracht van het verschil maakt niet alleen ons, maar ook jou sterk. Je mag op ons leunen en wij zijn een steun als het moet.
 
Team Leunzorg
Please reload

 

De begeleiding van Leunzorg richt zich op: Het leren omgaan met beperkingen, signalering van problematiek ter voorkoming van een terugval, toezicht op de lichamelijke gezondheid, tijdig inschakelen van externe hulpverlening,hulp bij opvoedingsproblematiek, organisatie van het huishouden,persoonlijke verzorging en verpleging,budgetbeheer en administratie,contacten met instanties,realiseren van een zinvolle en gestructureerde dagbesteding,opbouwen en onderhouden van sociale contacten. De begeleiders werken volgens de volgende methodiek: Systematisch Rehabilitatiegericht handelen

Geef jouw wens niet op omdat je twijfelt over de uitkomst. Meestal gaat het mis aan de voorkant maar niet aan de achterkant. Want daar zit jij en daar helpen wij jou bij.