Ondanks onze inzet kan het zijn dat je niet tevreden bent over de zorg en dienstverlening van Leunzorg. De eerste stap die je kunt nemen, is de klacht te bespreken met de persoonlijk begeleider waarover je niet tevreden bent. Het kan natuurlijk voorkomen, dat dit niet het gewenste effect heeft, of dat jij jouw klacht bespreekbaar wilt maken met tussenkomst van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Je kunt dan gebruik maken van de klachtenprocedure van Leunzorg.

Wij hebben een klachtenprocedure die zowel bedoeld is om de klager recht te doen, als de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Het streven is de relatie en het vertrouwen tussen klager en Leunzorg te verbeteren en zo mogelijk te herstellen.

Je kunt de klacht per e-mail of per brief indienen. Klachten zullen we zo snel mogelijk – of uiterlijk binnen zes weken – behandelen. Mocht blijken dat dit termijn niet haalbaar is, bijvoorbeeld door de complexiteit van de klacht, dan ontvang je hierover schriftelijk bericht.

Wij behandelen jouw klacht altijd strikt vertrouwelijk. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van de klacht, bewaren wij tot minstens twee jaar nadat de klacht is afgehandeld.

Wij doen er alles aan om een oplossing voor jouw klacht te zoeken en deze naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat je het niet eens bent met de afwikkeling. In dat geval kunt je een uitspraak over de klacht vragen aan een onafhankelijke erkende geschillencommissie in de zorg. 

Heb je een klacht? Volg dan de procedure op van stichting klachtenregeling.nl (druk op de knop onder in het tekstveld). Stuur eerst jouw klacht naar Administratie van Leunzorg, Willemsplein 2, 5211 AK 's-Hertogenbosch ten aanzien van de klachtencommissie. of via email naar administratie@leunzorg.nl  Vermeld duidelijk jouw naam en adres. Anonieme klachten kunnen wij niet in behandeling nemen.

De klachtenprocedure van Leunzorg voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).