De gewaarborgde hulp voor jouw PGB

 

Voordat je in aanmerking komt voor een appartement van Leunzorg ben je verplicht om een gewaarborgde hulp te regelen. Anders kun je niet komen wonen. Leunzorg neemt cliënten aan die een indicatie hebben vanaf VG-04.

Heb je al een Zorg in Natura indicatie (ZIN) kun je die om laten zetten naar een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Het is verstandig om eerst iemand te zoeken die gewaarborgde hulp voor jou wil worden om je alvast te helpen bij het veranderen van jouw Zorg in Natura indicatie naar een persoons gebonden budget.

Leunzorg kan jou adviseren welke stappen je moet ondernemen om een Persoons gebonden budget te krijgen. 

 

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat mensen met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) de mogelijkheid hebben om zelf zorg in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

 

 

Wie is de gewaarborgde hulp?

 

  • Het is een persoon die door jou zelf is geregeld. Bij voorkeur een familielid of een hele goede vriend

 

  • Hij of zij woont op redelijke afstand van jou en toont aan dat hij/zij jou overal mee helpt in regeldingetjes voor jouw PGB budget

 

  • Deze persoon zit niet in schuldsanering en heeft geen schulden en is niet failliet

 

  • Deze persoon staat niet onder bewind of curatele

 

  • Deze persoon mag geen zorgverlener van jou zijn

 

  • Deze persoon mag niet meer dan drie andere cliënten die hij/zij helpt als gewaarborgde hulp

 

 

Wat doet een gewaarborgde hulp voor jou?

Jouw gewaarborgde hulp neemt de verantwoordelijkheden van jouw pgb over. Zodat jij dit allemaal niet hoeft te doen.

 

Voor wie is een gewaarborgde hulp verplicht?

Voor cliënten met een indicatie VG 4 tot en met 8.

 

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de gewaarborgde hulp??

De gewaarborgde hulp voert de controle voor jou op Leunzorg uit. Alles wat Leunzorg voor jou doet, zoals zorg en begeleiding geven en de administratie én financiële afhandeling wordt door jouw gewaarborgde hulp gecontroleerd om te kijken of Leunzorg het goed doet.

 

Jouw gewaarborgde hulp zorgt voor het invullen van een budgetplan jouw zorgbeschrijving want dat moet ook nog gemaakt worden. Hij of zij helpt jou mee in het voeren van een bewuste keuzegesprek met het zorgkantoor. Want daar moet jij eerst naar toe met jouw gewaarborgde hulp. Dit is een gesprek met jou, jouw gewaarborgde hulp en het Zorgkantoor om te kijken of jou gewaarborgde hulp geschikt is. De gewaarborgde hulp helpt jou later ook met het afsluiten van de zorgovereenkomsten met Leunzorg.

Jouw gewaarborgde hulp controleert de facturen van Leunzorg en helpt jou bij het insturen van deze facturen bij de SVB (Dit is een bank die jouw zorggeld/budget beheert)

 

Jouw gewaarborgde hulp is altijd aanwezig bij huisbezoeken van het zorgkantoor als ze naar Leunzorg komen, waar jij dan woont. Het zorgkantoor zal beoordelen of de zorg die jij krijgt goed is.

 

Hoe word je een gewaarborgde hulp?

Jij stelt samen met hem of haar een formulier van gewaarborgde hulp op. Dit formulier is te vinden op de website van het zorgkantoor en moet zowel door jouw als en de gewaarborgde hulp ondertekend te worden. Het zorgkantoor beoordeelt vervolgens op basis van bovenstaande zaken of de gewaarborgde hulp geschikt is.