Ambulante Begeleiding en specialistische begeleiding of begeleid zelfstandig wonen

Please reload

Wij zijn sterk in psychiatrie, ondersteunend in autisme en we geven terugvalpreventie. Close Contact Intervention CCI GGZ Zelfmanagement herstelmethodiek

 

WMO, Indicatie individuele begeleiding - Pgb

Specialistische begeleiding is een apart onderdeel van onze zorg. Begeleiding die net wat extra's geeft, naast onze normale ambulante begeleiding. Het kan in het verlengde van de GGZ liggen of we werken er mee samen. Er kunnen specifieke begeleidingstrajecten lopen, die we kunnen ondersteunen of overnemen.

Je wordt dan begeleid in allerlei aspecten die invloed op jouw leven hebben. Dit vraagt om vertrouwen, veiligheid en respect. Dat mag je van ons verwachten.

Wij begeleiden en ondersteunen mensen die ''onderliggende psychiatrie problematieken'' hebben. Of een afstand tot de maatschappij. Misschien zijn er nog verslavingsproblematieken. Wij helpen jou, om een zo gewoon mogelijk bestaan te hebben.

Wij bieden zorg en begeleiding aan mensen vanaf 18 jaar met een normale begaafdheid of bepaalde beperkingen. Wij gaan uit van de kracht en de zelfredzaamheid van de persoon.

Please reload

 

 

 

 

 

Als je ambulante begeleiding wilt, kijken we of we een appartement voor jou kunnen regelen. Meestal lukt dat. Dit is een extra service die we voor jou regelen. Want uit ervaring weten we hoe belangrijk dat is. Maar ook zonder ons woonaanbod kun je ambulante begeleiding krijgen. 

 

Vind je het moeilijk om werk te vinden of de administratie op orde te houden, dan helpen we je hierbij. Samen werken we aan jouw toekomst.

Please reload